75- och 90-bollars bingo

Bingovärlden är delad i två olika läger: de som spelar 90-bollars, och de som föredrar 75. I Sverige och USA är den senare varianten den vanligast förekommande, medan exempelvis engelsmän och spanjorer föredrar 90-bollars. I och med uppkomsten av bingo på nätet, så har dock fler och fler svenska bingospelare exponerats för 90-bollarsbingo, och därför kan det vara på sin plats att reda ut begreppen, och försöka förklara de skillnader och likheter som finns mellan de två.

75-bollarsbingo kallas så därför att de nummer som dras är numrerade mellan 1 och 75. Även om man inte använder sig av bollar online, så är det ju på det sättet som man traditionellt dragit bingonummer. 90-bollars har följaktligen fått sitt namn emedan numren sträcker sig från 1 till 90. Men det är inte allt som skiljer de två bingovarianterna åt. De bingobrickor som används ser mycket olika ut, och är man van vid 75-bollarsbingo så är det lätt att bli förvirrad. Vad kryssar man för, och hur vet man när man har vunnit…?

En 90-bollarsbricka är tre rader hög, och nio kolumner bred. Kolumn nummer ett kan ha nummer från 1 till 10, kolumn två från 11 till 20 och så vidare till kolumn 9 med nummer från 81 till 90. på varje rad så har fem av rutorna nummer, medan fyra är blanka. Målet är sedan ungefär det samma som i 75-bollarsbingo, att fylla en hel rad. 90-bollarsbingo går dock ett steg längre, och liksom i variantbingo är 90-bollars uppdelat i etapper. Efter att någon fyllt en rad fortsätter spelet tills någon fyllt två, och så slutligen hela brickan.

Som synes är det inte alls svårt att spela 90-bollarsbingo, och det fungerar i grund och botten ungefär som 75-bollars. Den som vill prova behöver heller inte åka till Spanien eller England, utan de allra flesta Svenska nätbingohallar har 90-bollars bingo som en del av sitt utbud.